پیش ثبت‌نام سال تحصیلی 1401-1400 دبستان دخترانه یاس دبیرستان دخترانه یاس(دوره اول) دبیرستان دخترانه یاس(دوره دوم) دبیرستان پسرانه یاسین(دوره اول) دبیرستان پسرانه یاسین(دوره دوم) مجتمع پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان پیش ثبت‌نام سال تحصیلی 1401-1400 دبستان دخترانه یاس دبیرستان دخترانه یاس(دوره اول) دبیرستان دخترانه یاس(دوره دوم) دبیرستان پسرانه یاسین(دوره اول) دبیرستان پسرانه یاسین(دوره دوم) مجتمع پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان