دبیرستان‌ یاس و یاسین لاهیجان | راه یافتگان به مرحله استانی مسابقه لیگ علمی

نفرات برتر آزمون ۸ بهمن
1395/11/09 ساعت 18:08:08
نفرات برتر آزمون ۲۴ دی
1395/10/25 ساعت 11:10:43
نفرات برتر آزمون ۳ دی
1395/10/04 ساعت 09:52:57
نفرات برتر آزمون ۱۹ آذر
1395/09/20 ساعت 09:02:29
نفرات برتر آزمون ۴ آذر
1395/09/06 ساعت 10:42:30
نفرات برتر آزمون ۷ آبان
1395/08/08 ساعت 18:53:17
نفرات برتر آزمون ۲۳ مهر
1395/07/26 ساعت 07:39:53
نمونه سوالات امتحانی
1395/02/27 ساعت 08:31:16
دعوت به همکاری
1395/02/01 ساعت 10:32:54
مقررات حدنصاب معدل
1395/01/16 ساعت 19:11:19