دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ لاهیجان

اردوی همدان یاسین ۱ - شهریور ۹۴