رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۹۰

مصاحبه با سیده پریسا روحانی

مصاحبه با فروغ ساجدی

مصاحبه با سید امیر روحی‌پور