رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۹۱

مصاحبه با حدیثه شریفی

مصاحبه با محمد رمضانی

مصاحبه با مهیار پوربابایی

مصاحبه با حسین محمدرحیمی