دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

آموزش مجازی پایه دهم

زیست آقای فیاض
1399/04/23 12:35:42
شیمی آقای حقی
1399/04/23 10:15:56
شیمی
1399/02/27 10:46:39
ویدیو آموزشی
1399/02/25 10:52:09
فیزیک
1399/02/24 11:37:23
شیمی
1399/02/22 12:10:07
ادبیات
1399/02/21 13:18:56
زیست
1399/02/20 09:26:48
شیمی
1399/02/18 13:50:51
فیزیک
1399/02/18 11:57:32
ریاضی
1399/02/17 12:29:34
زیست شناسی
1399/02/13 14:25:03
ویدیو
1399/02/11 14:04:00
شیمی
1399/02/07 12:02:33
ویدیوهای جدید
1399/02/03 21:13:05
شیمی دهم
1399/02/02 13:44:49
ادبیات
1399/02/01 12:19:21
شیمی
1399/01/26 12:02:39
فیزیک گرما
1399/01/16 15:43:27
فیزیک
1398/12/15 23:49:26
زیست شناسی
1398/12/14 11:53:53
بازگشت به صفحه قبل...