دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ لاهیجان

شیمی دهم آقای آزادبر جلسه پنجم(جرم اتمی میانگین-شمارش تعداد ذرات)

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دهم خیام آقای حقی صفحه 19 تا صفحه 24 جزوه جلسه چهارم قسمت اول

null

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دهم آقای قنبری جلسه سوم(سطوح حیاط)

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دهم آقای کریم جلسه پنجم(اندازه گیری)الف

null

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی دهم آقای ربیعی - جلسه پنجم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دهم خیام - آقای فیاض - جلسه چهارم - تابستان 99

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دهم آقای آزادبر جلسه چهارم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی دهم - آقای خواهشی - جلسه پنجم - 18 مرداد 99

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شَیمی دهم آقای حقی رادیو ایزوتوپ ها صفحه 13 تا 18 جزوه جلسه سوم قسمت سوم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دهم آقای حقی صفحه 10 تا 13 جزوه جلسه سوم قسمت دوم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...