دبیرستان پسرانه یاسین (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ لاهیجان

فیزیک پایه 11 - آقای باختر - الکتریسیته ساکن - جلسه پنجم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی یازدهم آقای رضوی - جلسه چهارم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


هندسه یازدهم آقای حیدری جلسه پنجم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک یازدهم آقای کریم جلسه ششم(الکتریسیته ساکن)

null

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی یازدهم آقای نوع دوست (رشته ریاضی) - جلسه پنجم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه11-آقای زمانی -مروری بر استوکیومتری پایه دهم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


آمار و احتمال یازدهم آقای حیدری _ جلسه چهارم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


ریاضی یازدهم (معادله درجه دوم ) - جلسه چهارم - آقای نوع دوست

null

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی11-آقای زمانی فیلم1-مقایسه واکنش پذیری -حالت خوب و بد

null

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی یازدهم آقای قنبری(فعالیت نورون ها)جلسه سوم

null

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...