دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین مدیریت آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

اطلاعات تماس

 مجتمع آموزشی دخترانه یاس (دبستان و متوسطه‌ی دوم) 

تلفن‌های تماس:

دبستان: ۰۱۳۴۲۲۴۹۲۱۵

پایه‌ی دهم: ۰۱۳۴۲۲۱۳۷۷۲

 پایه یازدهم: ۰۱۳۴۲۲۱۳۷۶۹

 پایه دوازدهم: ۰۱۳۴۲۲۳۸۵۳۸

نشانی: لاهیجان، خیابان هدایت، هدایت ۷

 


 دبیرستان دخترانه متوسطه اول یاس 

تلفن‌ تماس: ۰۱۳۴۲۲۲۰۸۵۷

نشانی: خیابان شهید بهشتی (شیشه‌گران) ۲۰

 

 


 مجتمع آموزشی پسرانه یاسین (متوسطه اول و پایه های ۱۰ و ۱۱) 

تلفن‌های تماس:

متوسطه اول: ۰۱۳۴۲۲۲۶۰۶۴

پایه های دهم و یازدهم: ۰۱۳۴۲۲۱۰۸۴۰

نشانی: لاهیجان، خیابان تربیت معلم، نرسیده به میدان سلمان فارسی

 

 


 

دبیرستان پسرانه یاسین ۲ (پایه دوازدهم) 

تلفن‌ تماس: ۰۱۳۴۲۲۲۶۲۲۶

نشانی: نبش خیابان شهید رجایی (کارگر) ۱۱