اطلاعات تماس

 

نشانی دبیرستان پسرانه یاسین ۲ : لاهیجان، نبش خیابان شهید رجایی (کارگر) ۱۱

تلفن‌های تماس:۴۲۲۲۶۲۲۶-۰۱۳ و ۴۲۲۳۸۵۳۸-۰۱۳

 



نشانی دبیرستان یاسین متوسطه اول و یاسین ۱: لاهیجان، خیابان تربیت معلم، نرسیده به میدان سلمان فارسی، مجتمع آموزشی پسرانه یاسین

تلفن‌ تماس یاسین متوسطه اول: ۴۲۲۲۶۰۶۴-۰۱۳