امتحانات دوره‌ای آغاز شد

همچون سال گذشته برنامه جامعی برای امتحانات دوره ای در نظر گرفته شده است تا مانع از تداخل امتحانات شود. به خاطر تعداد درس ها و برگزاری چند امتحان برای هر درس، ناگزیر در اکثر روزها امتحان برگزار می‌شود. دانش‌آموزان علاوه بر آمادگی برای امتحانات باید تکالیف سایر معلمها را هم آماده کنند و بعد از آن به امتحان فردا بپردازند.

از این رو نیاز است دانش‌آموزان با نگاه کردن به برنامه در روزهایی که حجم مباحث زیاد است بخشی از کار را در دوران عید انجام دهند تا امتحانات دوره‌ای دلیلی بر آماده نبودن در سایر درس‌های آن روز نباشد.

امتحانات به صورت تشریحی برگزار می‌شود و حتماً مطالعه کتاب درسی را در برنامه کاری قرار گیرد.

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد امتحانات دوره‌ای با تمام سختی‌ها نقش بسیار مثبتی برای کاهش فشار و استرس در امتحانات خرداد دارد. تنها نکته‌ای که باید دانش‌آموزان رعایت کنند این است که امتحانات باعث نشود سایر درس‌ها کنار گذاشته شوند.

مقررات حدنصاب معدل

برای دانش‌آموزان فعلی مدارس یاس و یاسین:

متوسطه‌ی اول: حداقل معدل ۱۸

متوسطه‌ی دوم: حداقل معدل ۱۶

تبصر: دانش‌آموزان مقطع سوم برای ثبت‌نام در سال چهارم، اگر معدل بین ۱۵ تا ۱۶ کسب کنند، در مورد آن‌ها شواری آموزشی تصمیم‌گیری می‌کند.

برای دانش‌آموزان سایر مدارس: 

متوسطه‌ی اول: حداقل معدل ۱۹

متوسطه‌ی دوم: حداقل معدل ۱۸

سوم به چهارم: حداقل معدل: ۱۶

تذکر: معیار، معدل کتبی امتحانات خرداد می‌باشد.


ادامه مطلب...

ثبت‌نام سال تحصیلی ۹۵-۹۶ آغاز شد

دانش‌آموزان یاسینی و سایر مدارس سال سوم برای ثبت نام در سال چهارم حضوراً به مدرسه یاسین ۲ مراجعه کنند. دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر سایر مدارس می‌توانند تلفنی یا حضوری در مدرسه یاسین ۱ پیش‌ثبت‌نام داشته باشند.

ثبت‌نام برای سال چهارم براساس معدل کتبی خرداد و ثبت‌نام سایر مقاطع بر اساس معدل و نتیجه‌ی پیش‌آزمون ورودی می‌باشد. زمان برگزاری آزمون ورودی در هفته اول تیرماه خواهد بود که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

برای مشاهده اطلاعات تماس مدارس به این صفحه مراجعه کنید